Now showing items 1-2 of 2

  • Měření dosahu IEEE 802.15.4 

    Komadel, Lukáš
    Diplomová práce Měření dosahu IEEE 802.15.4 měla v první části za cíl zjistit, zda mají vliv na bezdrátovou komunikaci mezi dvěma moduly ZigBee různé atmosférické podmínky. Odpověď jsem chtěl najít pomocí dlouhodobého ...
  • Simulační model leteckého pístového spalovacího motoru 

    Olšovský, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou real-time simulace leteckého pístového spalovacího motoru se zaměřením na zahřívání a chlazení válců. Součástí práce je stručný rozbor charakteristik leteckých motorů a výčet jejich ...