Now showing items 1-1 of 1

  • Snížení energetické náročnosti výrobního areálu 

    Tannert, Jiří
    Diplomová práce se zabývá možnostmi a následným návrhem jednotlivých opatření k docílení snížení energetické náročnosti ve společnosti fischer Vyškov, s.r.o. V úvodu práce je rozbor aktuálního stavu oblastí, na které se ...