Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování forem arsenu v potravinách 

    Harkabusová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá sledováním arsenu v potravinách. Jejím cílem bylo stanovení celkového množství arsenu ve vzorcích ryb a rýže a studium zastoupení jednotlivých forem, v nichž je arsen v těchto potravinách přítomen, ...