Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace velmi tenkých zmatňujících nástřiků 

  Hruboš, David
  Tato diplomová práce se zabývá matnícími nástřiky pro účely optického 3D skenování. Cílem práce je najít metodu nanášení směsi TiO2 a etanolu, která by zajistila tloušťku matnící vrstvy mimo měřitelný rozsah 3D skeneru. V ...
 • Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer 

  Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2014-11-01)
  The work focuses on energy conversion during the internal flow, discharge and formation of the spray from a pressure-swirl (PS) atomizer in the simplex as well as spill-return mode. Individual energy forms are described ...
 • Introduction to liquid wall film atomization 

  Knotek, Stanislav; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  The objective of the article is an introduction to the theoretical study of atomization of droplets from the surface of a thin liquid film. The overview of basic principles of atomization prediction is complemented by the ...
 • Návrh a konstrukce průhledné trysky pro vizualizaci a měření vnitřního proudění 

  Sapík, Marcel
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí průhledné trysky ke zkoumání vnitřního proudění kapalin. Cílem byl návrh možných řešení konstrukce a následné vypracování výkresové dokumentace pro umožnění samotné výroby. V ...
 • Performance of Twin-Fluid Atomizers for Atomization of Viscous Solutions 

  Mlkvik, Marek; Stähle, Philipp; Gaukel, Volker; Zaremba, Matouš; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2014-11-18)
  The article compares the performace of two twin-fluid atomizers with different desing and fluid mixing principles for atomiyation of viscous liquids.
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Shylin, Ivan
  Náplní bakalářské práce je rešerše kapalných biopaliv dostupných v České republice a ve světě, a jejich následné porovnání s palivy ropného původu. V první části práce jsou definovány důležité parametry paliv a jsou zde ...
 • Stanovení charakteristik spreje pomocí optických měřících metod 

  Ďurdina, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá měřením charakteristik sprejů dvou tlakových vířivých trysek pro spalovací komoru malého turbínového motoru na zkušebním stavu za studena pomocí metod Particle Image Velocimetry (PIV) a fázové ...
 • Studium možností zmatňování povrchu pro účely 3D skenování 

  Franke, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá zmatňujícími nástřiky pro účely 3D skenování, které jsou vytvářeny pomocí nástřikové pistole, jejíž základ tvoří vibrující membránový atomizér a ofukovací vzduchová pistole. Jako zmatňující ...
 • Tančící kapalina - vlastní tvary kmitu kapalin 

  Urban, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá jevy spojenými s vertikálně kmitající vrstvou kapaliny, především Faradayovými vlnami a atomizací. Hlouběji se věnuje rozboru lineárního matematického modelu pro vertikálně oscilující ideální ...
 • Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek 

  Janáčková, Lada
  V oblasti mechaniky tekutin hraje vizualizace významnou roli. Fotografie poskytují vhled do zásad chování tekutin a obecně pomáhají k lepšímu pochopení fyzikálních procesů proudění. Tato práce se zabývá vizualizací rozpadu ...
 • Vliv typu atomizačního média na kvalitu spalování kapalných paliv 

  Bojanovský, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na experimentální zjištění vlivu atomizačního média na charakteristické parametry spalování kapalných paliv, konkrétně methylesteru řepkového oleje. Měření probíhalo na horizontální, vodou hlazené ...
 • Vstřikovací systémy raketových motorů 

  Vrbica, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí trysek raketového motoru na kapalné látky. Teoretická část popisuje dělení do skupin a princip funkce raketových trysek. Následující rešeršní část detailně rozebírá nejčastěji ...