Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

  Dzurenda, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
 • Existující útoky na SSL/TLS 

  Lysoněk, Milan
  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana ...
 • GPU akcelerované prolamování šifer 

  Schmied, Jan
  Tato práce se zabývá popisem jednosměrných hešovacích funkcí a kryptografických algoritmů. Také zkoumá jejich implementaci pro využití k zašifrování obsahu souborů formátů DOC, PDF a ZIP pomocí uživatelského hesla. Následně ...
 • Hashovací funkce - charakteristika, implementace a kolize 

  Karásek, Jan
  Hašovací funkce patří mezi prvky moderní kryptografie. Jejich úkolem je na vstupu očekávaná data převést do unikátní bitové posloupnosti. Hašovací funkce jsou používány v mnoha aplikačních oblastech, jako je ověřování ...
 • Kryptografické protokoly využívané v počítačových sítích 

  Lúdik, Michal
  Táto práca sa zaoberá rozborom základných kryptografických protokolov, princípom autentizácie a overením ich bezpečnosti. V prvej časti práce je krátke zoznámenie s problematikou - kryptografiou, ďalej niektoré typy útokov, ...
 • Možnosti narušení bezpečnosti bezdrátové přístupové sítě 

  Špidla, Milan
  Diplomová práce „Možnosti narušení bezpečnosti bezdrátové přístupové sítě“ se zabývá problematikou bezdrátových přístupových sítí, které jsou v současné době velice rozšířené. Hlavním cílem je realizace útoků na bezdrátovou ...
 • Nástroj pro analýzu zabezpečení bezdrátových sítí 

  Šenovský, Jakub
  Tato práce se zabývá bezpečností bezdrátových sítí a počítačovými útoky. Obsahuje popis různých zabezpečení sítí, nejznámějších útoků a nástrojů, kterými jsou útoky proveditelné. Samotná praktická část se zabývá vytvořením ...
 • Nástroj pro testování bezpečnosti VoIP 

  Mazálek, Pavel
  Tato práce je zaměřena na problematiku zabezpečení protokolu SIP. Zabývá se popisem základních principů signalizačního protokolu a nástinem protokolů potřebných pro přenos hlasových dat. Popisuje některé základní útoky na ...
 • Nástroje a interaktivní prostředí pro simulaci komunikace 

  Mikuš, Peter
  Komunikace mezi zařízeními se neobejde bez jasně definovaných pravidel. Tato pravidla se společně označují jako komunikační protokol. V této práci se zabývám komunikačními protokoly, konkrétně bezpečnostními protokoly. ...
 • Perspektivy zabezpečení bezdrátových komunikačních sítí 

  Hráček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečností všech typů bezdrátových sítí – osobních, lokálních, metropolitních i mobilních. Největší pozornost je zde kladena na bezdrátové lokální sítě WLAN, které patří v dnešní době k ...
 • Pobočková VoIP ústředna Asterisk a její nástavby 

  Melichar, Ondřej
  Diplomová práce rozebírá možnosti open-source pobočkové ústředny Asterisk, popisuje její funkce a porovnává ji s několika jejími nástavbami. Je zde vysvětlen i pojem SIP stack a také jsou zde konkrétně uvedeni dva jeho ...
 • Podpora výuky biometrických přístupových systémů 

  Navrátil, Petr
  Tato práce obecně popisuje činnost biometrických přístupových systémů a shrnuje problémy s jejich uplatněním v praxi. Ukazuje také na bezpečnostní rizika těchto systémů. Definuje základní pojmy, se kterými se v této oblasti ...
 • Testování odolnosti IP PBX proti útokům s využitím testeru Spirent Avlanache 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv útokov vo VoIP sieťach na funkčnosť open source ústrední. Rozoberá problematiku útokov cez paketové siete v rámci bezpečnostných noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti ...
 • Vodoznačení statických obrazů 

  Bambuch, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení statických obrazů. Jde o přidání tajné informace k informačnímu obsahu obrazu, tak aby nebylo možné vložený vodoznak odstranit jednoduchými postupy. Spolu s vývojem ...
 • Zabezpečení komunikace v systémech využívající omezená zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce pojednává o využitelnosti a analýze kryptografických metod na zařízeních s nízkým výpočetním výkonem a malou pamětí. Práce popisuje různé metody a uvádí příklady jejich použití. Podle určitých parametrů ...