Now showing items 1-7 of 7

 • Audiometrie čistými tóny 

  Maršálková, Leona
  Diplomová práce se v úvodu zabývá akustikou, konkrétně vybranými vlastnostmi zvuku. Zaměřuje se dále na anatomii sluchového aparátu a jeho funkci. Práce popisuje možnosti testování funkce sluchového orgánu a představuje ...
 • Optický zesilovač v laboratorní výuce 

  Šustr, Pavel
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s uplatněním a využití optických zesilovačů EDFA v optických přenosech, provést zapojení a praktické otestování, včetně výkonových měření na zesilovači. Cílem práce je také navrhnout ...
 • Rozbor a konstrukce optického laditelného vláknového útlumového článku pro telekomunikační aplikace 

  Prokop, Daniel
  Tato práce se zabývá možnostmi konstrukce modulu pro řízení útlumu optického signálu. V rámci řešení je rozebrána problematika přenosu paprsku optickým vláknem a jevů působících na paprsek. V práci jsou charakterizovány ...
 • Snižování hlučnosti leteckých motorů 

  Čirka, Martin
  Letecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v ...
 • Vstupní audio zesilovač pro laboratorní výuku 

  Friml, Vilém
  Práce řeší návrh audio předzesilovače s pevnými přepínatelnými korekcemi a volbou mezi zesílením pomocí integrovaných obvodů a diskrétních prvků. Součástí návrhu je vstupní atenuátor, zesilovač s operačním zesilovačem, ...
 • Vysokofrekvenční jednotka pro přenosnou monitorovací stanici 

  Rokos, Lukáš
  Práce popisuje metody pro monitorování spektra používané Českým telekomunikačním úřadem, návrh vysokofrekvenční jednotky pro přenosnou monitorovací stanici a možnosti jejího využití. Vysokofrekvenční jednotka se skládá z ...
 • Vysokofrekvenční měřič výkonu 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran ...