Now showing items 1-7 of 7

 • Atributová autentizace 

  Chwastková, Šárka
  Tato práce se zabývá systémy pro atributovou autentizaci. Popisuje obecně aktuální atributové systémy, jejich entity a vlastnosti. Práce se zaměřuje podrobněji na atributový systém Identity Mixer. Průběh komunikace ...
 • Automatické označování obrázků 

  Lukáč, Michal
  Práca sa zaoberá automatickým označovaním obrázkov do sémantických kategórií. Je popísaná teória z klasi kácie a detekcie lokálnych príznakov. Sú vysvetlené základné algoritmy strojového učenia pri označovaní obrázkov a ...
 • Detekce plagiátů zdrojových kódů 

  Skoupilová, Alena
  Cílem této práce je seznámení s pojmem plagiátorství obecně a následně s jeho druhy a výskytem na akademické půdě ve formě plagiátorství textových souborů, a hlavně ve formě plagiátorství zdrojových kódů. Práce také čtenáře ...
 • Inteligentní klasifikace příznaků pro podporu diagnostiky glaukomu 

  Vykoupil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá inteligentní klasifikací příznaků pro podporu diagnostiky glaukomu. První část práce se věnuje anatomii oka a onemocněním sítnice zvaném zelený zákal. V další části je stručně popsaná texturní ...
 • Návrh databáze SQL pro drogistickou firmu 

  Zegzulka, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro firemní využití v jazyku SQL. Výsledek by měl být použitelný pro podnik Iveta Šťastníková – výroba a distribuce drogerie, ve kterém se vyrábí drogistické zboží. Primárně ...
 • Požadavky na manažera stavebního podniku 

  Malková, Darina
  Bakalářská práce pojednává o požadavcích na manažera stavebního podniku. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti manažera, znalosti, manažerskou činnost a schopnost vést lidi. Praktická část bakalářské práce je založena ...
 • Vyhodnocení podobnosti programových kódů 

  Kašpar, Jakub
  Cílem této práce bylo seznámit se s problémem plagiátorství a navrhnout program, který by byl schopen odhalit plagiátorství v programových kódech. V první části práce jsou teoreticky popsány jednotlivé druhy plagiátorství. ...