Now showing items 1-20 of 20

 • Audio zesilovač pro detekci dřevokazného škůdce 

  Jaroš, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh detektoru dřevokazného hmyzu řešeného pomocí snímání akustického zdroje zvuku díky piezoelektrickému elementu jako senzoru. Získaný signál je postupně zesílen až po výstup pro poslech ...
 • Audio zesilovač s PWM pro laboratorní výuku 

  Lelek, Martin
  Práce pojednává o teoretickém návrhu výkonového zesilovače pracujícího ve třídě D. Zesilovač je primárně určen pro laboratorní činnost, tj. měření hlavních parametrů zesilovače této třídy (kmitočtová odezva, rychlost ...
 • Automatizované pracoviště pro měření parametrů zesilovačů 

  Jurčík, Petr
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření základních parametrů nízkofrekvenčních zesilovačů s využitím grafického programovacího prostředí aplikace LabVIEW. Následně pak ověřit jeho funkčnost ...
 • Elektronkový stereofonní nízkofrekvenční zesilovač ve třídě AB 

  Herbrych, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá navržením a vytvořením konstrukčních podkladů nízkofrekvenčního stereo zesilovače využívající elektronky, s výkonem alespoň 20 W/4 ve třídě AB. K dispozici jsou minimálně dva vstupy pro zařízení ...
 • Laboratorní modul zesilovače ve třídě D s PWM modulací 

  Barcík, Peter
  V bakalárskej práci sú popísané základné funkčné bloky zosilňovača pracujúceho v triede D. V ďalšej časti je podrobne rozobratý návrh modulu zosilňovača pracujúceho v triede D s PWM moduláciou. Keďže navrhovaný nízkofrekvenčný ...
 • Laboratorní úloha: Měření s osciloskopem 

  Malý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru signálů pro laboratorní úlohu předmětu HELE. K návrhu bylo použito generátoru ICL 8038, který umožnuje generovat tři druhy signálů – sinus, obdélník a trojúhelník. Ve zvoleném ...
 • Metody návrhu zařízení pro audiotechniku 

  Kondler, Radim
  Práce je zaměřena na vybraná zařízení používaná v audiotechnice, jako jsou reproduktorové výhybky, zesilovače a předzesilovače. Jsou zde teoreticky popsány reproduktorové výhybky, jejich parametry, typy konstrukcí odvozené ...
 • Mixážní pult s koncovým zesilovačem třídy AB 

  Krolák, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem předzesilovače typu mixážního pultu s aktivními korekcemi pro každý ze čtyř vstupů. Takový předzesilovač se používá na tanečních zábavách, koncertech a nahrávání skladeb, jeli vybaven ...
 • Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač 

  Kryška, Vojtěch
  Tato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro ...
 • Návrh a konstrukce spínaného audio koncového zesilovače 

  Svadbík, Vít
  Práce popisuje návrh nízkofrekvenčního zesilovače, pracujícího ve spínaném režimu. V první části jsou uvedeny základní principy koncových audio zesilovačů spínané koncepce. Je zde popsáno rozdělení do tříd podle použité ...
 • Návrh a realizace nízkofrekvenčního výkonového zesilovače ve třídě AB 

  Dušek, Martin
  V této bakalářské práci se zabývám nízkofrekvenčními koncovými zesilovači, jejich důležitými parametry, třídami a zapojeními koncových stupňů. Dále se zabývá různými druhy předzesilovačů a doplňkových obvodů. Jsou zde ...
 • Návrh a realizace stereofonního zesilovače třídy D 

  Hradil, Jaroslav
  The aim of this project is to design a class D stereo audio amplifier with output power of 2 x 50 W into 4 load with THD+N less than 10%. Project is divided into three parts. First part describes the principles of class ...
 • Návrh audio zesilovače 2.1 ve třídě D 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je nastudování principů jednotlivých typů nízkofrekvenčních zesilovačů. Jsou zde popsány principy funkce zesilovačů v různých třídách s ohledem na jejich zkreslení a účinnost. Zesilovač typu D je podrobně ...
 • Návrh stereo audio výkonového zesilovače spínané třídy 

  Christen, Jiří
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem výkonového audio zesilovače spínané třídy D. První část práce popisuje základní principy výkonových zesilovačů spínaných tříd a jejich porovnání. Je proveden rozbor jednotlivých částí ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač pro dva satelity a subwoofer ve třídě AB 

  Cupák, Jan
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního koncového zesilovače ve třídě AB. Dále se zabývá doplněním koncového zesilovače dalšími funkčními bloky a to předzesilovače, korekčního zesilovače a aktivní výhybky. ...
 • Nízkofrekvenční zesilovač ve třídě D s PWM modulací 

  Arvai, Luboš
  Tato práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního zesilovače pracujícího ve třídě D s výkonem 2x20 W. V úvodu je stručně popsán princip funkce zesilovačů pracujících ve třídě D. Následuje blokové schéma navrhovaného zesilovače ...
 • Rezonanční spínaný zdroj pro automobilový audiozesilovač. 

  Šmarda, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného rezonančního zdroje pro automobilový audiozesilovač. Hlavním předmětem teoretické části je matematický popis použité topologie ZVCS push-pull a formulování ...
 • Stereofonní audio výkonový zesilovač ve třídě D 

  Kazelle, Kamil
  Obsahem práce je návrh a realizace stereofonního audio výkonového zesilovače ve třídě D o výstupním výkonu 2x20W. Práce zahrnuje i návrh a realizaci předzesilovač a napájecí jednotku. Samotná práce je pak rozdělena do čtyř ...
 • Výkonový audio zesilovač využívající AC/DC měnič 

  Melša, Vojtěch
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoduchý audio zesilovač, který by vycházel v maximální míře ze zapojení a součástek použitých ve spínaných zdrojích (např. běžných ATX zdrojů pro počítače). Hlavní motivací k ...
 • Zesilovač audio signálů řízený pomocí IP protokolu 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci zařízení schopného komunikovat se vzdáleným klientem pomocí rozhraní Ethernet využívající sadu protokolů TCP/IP. Tato komunikace bude využita pro řízení analogových a ...