Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza ROC křivek zvukových signálů a jejich srovnání 

  Pospíšil, Lukáš
  Tato práce se zabývá možností využití ROC křivek pro ohodnocení metod, které pracují se zvukovými signály. Konkrétně se zaměřuje na možnosti detekce stresu v řečových signálech. Samotná detekce je prováděna ve frekvenční ...
 • D/A převodník pro CD/DVD přehrávač 

  Vomočil, Vojtěch
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a konstrukci D/A převodníku pracujícího v oblasti audio signálů s digitálním rozhraním SPDIF. V teoretické části je obsažen návrh blokové struktury modulu D/A převodníku s předpokladem ...
 • Doplňování chybějících úseků v audio signálu 

  Pospíšil, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s metodami pro doplňování chybějících úseků v audio signálu, a to metodami založenými na interpolaci periodického signálu a interpolaci AR modelu signálu. Dále nás seznamuje s ...
 • Restaurace poškozených zvukových signálů s využitím autoregresních modelů 

  Soboňa, Matúš
  Bakalárska práca sa týka problematiky rekonštrukcie zvukových signálov s využitím autoregresných modelov, ktoré boli poškodené výpadkom vzoriek. Samotná rekonštrukcia je riešená pomocou algoritmov W. Ettera a A. Janssena. ...
 • Restaurace zvukových signálů poškozených kvantizací 

  Šiška, Jakub
  Táto práca sa zaoberá reštauráciou zvukových signálov poškodených kvantizáciou. V teoretickej časti je popísaná kvantizácia a dekvantizácia všeobecne, rôzne existujúce metódy dekvantizácie audio signálov a opis teórie ...
 • Rozpoznávání hudebního žánru za pomoci technik Music Information Retrieval 

  Zemánková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním hudebního žánru za pomoci technik Music Information Retrieval. Je zde stručně popsána podstata této oblasti výzkumu i její podobor zvaný Music Genre Recognition. Následující ...
 • Vliv topologie operačních zesilovačů na kvalitu audiosignálu 

  Rozkopal, Tomáš
  V práci je rozebrán rozdíl mezi libovolným signálem a audio signálem z pohledu nároku na kvalitu zesilovače, kterým je signál zesilován. Jsou zmíněny způsoby vzniku zkreslení a jejich vliv na kvalitu audio signálu. V práci ...
 • Vytvoření programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Novotný, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby interaktivních JAVA apletů. Praktickou část práce tvoří návrh, tvorba a odladění čtyř apletů. První názorně vysvětluje problematiku fázorů, druhý předvádí kmitočtovou filtraci ...
 • Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí 

  Renza, Pavel
  Práce pojednává o vlivech a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí a o vlivu těchto signálů na psychiku a fyziologii člověka. Zabývá se vznikem těchto audiosignálů a ochranou před škodlivým působením. Práce ...
 • Výzkum dynamických parametrů porovnávající zvukové nahrávky 

  Zemánková, Šárka
  Tato práce se zabývá analýzou parametrů, souvisejících s dynamikou zvukové nahrávky. Je zde stručně popsána historie zpracování nahrávek v analogové a digitální podobě i průběh zpracování zvukového signálu v současnosti. ...