Now showing items 1-5 of 5

 • Audiometrie 

  Stanický, Ondřej
  První polovina práce je zaměřena na teorii a zabývá se základními fyzikálními pojmy z akustiky, popisem anatomie sluchového ústrojí, základními audiometrickými vyšetřovacími metodami sluchu a popisem grafického výsledku ...
 • Měření audiogramu s využitím prostředí LabView 

  Placzek, Roman
  Práce pojednává o poruchách sluchu, metodách vyšetřování sluchu a hlavně o návrhu audiometru pomocí programu LabView. Naleznete zde kompletní rozbor problematiky, požadavků na audiometry a následnou realizace v programu ...
 • Návrh digitálního sluchadla 

  Svoboda, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií sluchového ústrojí a vadami, které způsobují dočasnou nebo úplnou hluchotu. K tomu byl v prostředí Matlab vytvořen program, který umožňuje úpravu řečového signálu za účelem simulace ...
 • Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW 

  Macíček, Ondřej
  Práce obsahuje blokové schéma sluchadla pro podporu sluchu, anatomický popis sluchového orgánu člověka a fyzikální popis některých vybraných veličin, týkajících se zvuku a sluchu. Jsou rozebrány vyšetřovací metody pro ...
 • Vyšetření sluchu v prostředí LabVIEW 

  Stanický, Ondřej
  V práci se pojednává o anatomii, vlastnostech, ochraně lidského ucha, studiu různých metod vyšetření sluchu a popisu protokolu vyšetření sluchu (audiogramu). Návrhu blokového schématu audiometru, samotné realizaci audiometru ...