Now showing items 1-9 of 9

 • Akustický generátor pro buzení evokovaných potenciálů 

  Škutková, Helena
  Evokované potenciály jsou elektrickou odpovědí mozku na vnější stimul. Jsou důležitou diagnostickou neobrazovou metodou v neurologii. Pro jejich vybuzení se využívá různých druhů stimulace, nejčastěji: zrakové, sluchové, ...
 • Audiometr pro audiometrii čistými tóny 

  Blahák, Petr
  Lidský sluch slouží ke sběru informací z okolního světa a je jedním ze základních smyslů člověka. Část této diplomové práce je věnována akustice, vlastnostem lidského ucha z hlediska vnímání zvuků a metodám, kterými lidský ...
 • Audiometrie 

  Stanický, Ondřej
  První polovina práce je zaměřena na teorii a zabývá se základními fyzikálními pojmy z akustiky, popisem anatomie sluchového ústrojí, základními audiometrickými vyšetřovacími metodami sluchu a popisem grafického výsledku ...
 • Audiometrie čistými tóny 

  Maršálková, Leona
  Diplomová práce se v úvodu zabývá akustikou, konkrétně vybranými vlastnostmi zvuku. Zaměřuje se dále na anatomii sluchového aparátu a jeho funkci. Práce popisuje možnosti testování funkce sluchového orgánu a představuje ...
 • Měření audiogramu s využitím prostředí LabView 

  Placzek, Roman
  Práce pojednává o poruchách sluchu, metodách vyšetřování sluchu a hlavně o návrhu audiometru pomocí programu LabView. Naleznete zde kompletní rozbor problematiky, požadavků na audiometry a následnou realizace v programu ...
 • Středoušní implantáty v klinické praxi 

  Ondrášková, Lucie
  V práci je podán stručný přehled anatomie ucha, sluchových funkcí, nemocí a vad postihujících sluchové ustrojí. Dále jsou uvedeny první nápady implantátů a jejich materiálů, jsou zde popsány středoušní implantáty používané ...
 • Vliv exostóz na přenos zvukových signálů lidským uchem 

  Vališová, Šárka
  Exostózy jsou povrchové kostní výrůstky v zevním zvukovodu lidského ucha. Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit, jaký vliv může mít zúžení zevního zvukovodu exostózami na mechanický přenos zvuku do vnitřního ucha. Úloha ...
 • Vliv exostóz na sluch 

  Vališová, Šárka
  Exostózy jsou kostěné výrůstky v zevním zvukovodu lidského ucha. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jaký vliv může mít změna tvaru zevního zvukovodu v důsledku výskytu exostóz na mechanický přenos zvuku do vnitřního ...
 • Vyšetření sluchu v prostředí LabVIEW 

  Stanický, Ondřej
  V práci se pojednává o anatomii, vlastnostech, ochraně lidského ucha, studiu různých metod vyšetření sluchu a popisu protokolu vyšetření sluchu (audiogramu). Návrhu blokového schématu audiometru, samotné realizaci audiometru ...