Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj značky vybrané společnosti 

    Horák, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. V teoretické části je provedena literární rešerše ...