Now showing items 1-2 of 2

  • Audit majetku vybraného podniku 

    Pernica, Ivo
    Diplomová práce je zaměřena na audit účetní závěrky v oblasti majetku podniku. Teoretická část popisuje obecnou charakteristiku auditu, specifikuje vybrané oblasti auditu účetní závěrky a vymezuje účetní problematiku ...
  • Vícedimenzionální přístup k WWW aplikacím 

    Grešša, Pavol
    Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací autentizačního a autorizačního subsystému do prostředí webové distribuované aplikace. Unifikuje známe bezpečnostní modely k vytvoření univerzálního bezpečnostního ...