Now showing items 1-20 of 45

 • 3D Object Rendering into Real Environments Using Mobile Devices 

  Švehla, Ján
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problémy vyskytující se při tvorbě aplikace pro mobilní zařízení využívající rozšířenou realitu. Jako vyvíjená aplikace byla zvolena jednoduchá strategická hra. Tato práce provede čtenáře ...
 • Ako bysme mohli googliť efektivnejšie ? 

  Kolesárová, Lucia
  Google v súčasnosti poskytuje takmer všetky typy informácií podobným spôsobom - užívateľovi ponúka zoznam web stránok. Ale Každá informácia potrebuje iný spôsob sprostredkovania. Iný spôsob vizualizácie. Preto som sa ...
 • Aplikace pro vizualizaci animovaných 3D objektů s využitím rozšířené reality na iOS 

  Minárik, Martin
  Cieľom tejto práce je vytvorenie aplikácie pre vizualizáciu animovaných 3-D objektov za pomoci rozšírenej reality na zariadeniach s operačným systémom iOS. Práca demonštruje, ako načítať objekt pre zobrazenie v rozšírenej ...
 • Aplikace rozšířené reality v údržbě výrobních strojů 

  Blaha, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikace rozšířené reality v údržbě obráběcích strojů. Práce obsahuje část rešeršní a část návrhovou. V první části diplomové práce je shrnuta problematika rozšířené reality z obecného ...
 • Architektura virtuálna 

  Halinár, Matej
  Klauzúra 2.0 Útek z väzenia architektúry Je špecifické zariadenie pre futoroptimistických ľudí, ktorí vychádzajú z filozofie posthumanizmu a transhumanizmu, akejsi verzie ich vlastnej viery v nekonečný život na sieti. Je ...
 • Augmented Reality in CAVE 

  Kolčárek, Michal
  Tato práce se zaměřuje na technologii Cave Automatic Virtual Environment a konkrétně pak na využití principů rozšířené reality v tomto prostředí. Dává si za cíl odpovědět na otázku, zdali je možné použít v prostředí CAVE ...
 • Automatické testování uživatelských rozhraní 

  Meluzín, Vojtěch
  Tato práce se zabývá řešením problému automatického testování uživatelského prostředí pro systém ARTable, který je tvořen pomocí frameworku ROS. Zvolený problém jsem vyřešil tvorbou rozšíření pro testovací nástroj. Rozšíření ...
 • Board Game User Interface with a Camera 

  Cihlářová, Dita
  Cílem této práce je vytvořit systém, který bude schopen nahradit reálného protihráče ve hře Dostihy a sázky. Hra je snímána kamerou, ze které se obraz přenáší do počítače, kde probíhá zpracování obrazu a identifikace herních ...
 • Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu 

  Beťko, Peter
  Tato diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti použití uniformních polí markerů pro rozšířenou realitu a doplňuje ho o možnost generování barevných polí markerů založených na obrazové předloze. Práce popisuje základy ...
 • Hra Portal pro Microsoft HoloLens 

  Bandik, Matej
  Cieľom práce bolo vytvoriť adaptáciu počítačovej hry Portal pre zariadenie Microsoft HoloLens. Požadovaná aplikácia by mala demonštrovať koncept hry v reálnom prostredí. Ďalším dôležitým požiadavkom bolo užívateľa úplne ...
 • Interakce robota s virtuálními objekty 

  Fisla, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro robotický operační systém ROS, přidávající virtuální objekty do dat poskytovaných senzory robota. V teoretické části analyzuje techniky simulace kombinující reálne ...
 • Interaktivní turistický průvodce 

  Henry, Andrii
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace Interaktivní turistický průvodce pro platformu Android. Popisuje řešení návrhu a implementace aplikace, která prostřednictvím tzv. rozšířené reality zobrazuje na obrazovce ...
 • Malování v 3D prostoru s využitím rozšířené reality 

  Kořínek, Milan
  Cílem této práce je popsat a následně vytvořit aplikaci, ve které může uživatel malovat v 3D prostoru virtuální a rozšířené reality. V první části práce je objasněno řešení nástrojů, které poskytují možnost malování v 3D ...
 • Náhled barvy na stěně pomocí rozšířené reality v mobilu 

  Vagala, Dominik
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre Android, ktorá by umožňovala meniť farby na stene pomocou rozšírenej reality. Užívateľ si tak môže vyskúšať rôzne farby priamo v miestnosti, kde sa nachádza ...
 • Návrh a Aplikace Dvourozměrných Vizuálních Markerů pro Speciální Účely 

  Zachariáš, Michal
  Současné vizuální markerové systémy mají jednu zásadní nevýhodu oproti tzv. markerless přístupům - pohyb kamery je omezen na oblast pokrytou markery. V každém snímku musí být marker dostatečně velký, aby jej bylo možné ...
 • Návrh bytu pomocí rozšířené reality 

  Tuška, David
  Diplomová práce se zabývá využitím rozšířené reality pro návrh dispozic bytu. Cílem práce je vytvořit systém, který na základě vodících značek umístěných na stěnách bytu zjistí pozici uživatele v modelu bytu. Pozici uživatele ...
 • Návrh mobilního robotu s uživatelským rozhraním využívajícím rozšířenou realitu 

  Adámek, Roman
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí čtyřkolového mobilního robotu určeného pro interaktivní exponát a výukové účely. Tento robot disponuje možností bezdrátového přenosu obrazu a manipulací s objekty. Dále je v práci řešena ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve vybraném obchodním závodě 

  Venclovský, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na oblast české e-commerce, kde se věnuje jednomu z největších tuzemských e-shopů společnosti Internet Mall, a.s. Cílem práce je návrh projektu, který změní dosavadní model internetového nakupování ...
 • Noční obloha na mobilním zařízení 

  Plešek, Jan
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Menlo} Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje co nejsnadnější a nejintuitivnější pozorování noční oblohy za použití konceptu rozšířené reality. ...
 • Ovládání virtuálního avatara v Microsoft HoloLens s využitím prvků reálného světa 

  Fajtová, Klaudia
  Cieľom tejto práce je štúdium skenovania a mapovania prostredia v súvislosti s rozšírenou realitou, s využitím zariadenia Microsoft HoloLens a následne vytvoriť riešenie ako dynamicky generovať virtuálny obsah, ktorý by ...