Now showing items 1-5 of 5

 • Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění 

  Sukač, Richard
  Diplomová práce řeší novostavbu Fakulty výtvarných umění v Brně u ulice Veveří. Řešené území se nachází na rozhraní městských částí Brno-Střed a Brno-Žabovřesky. Je vymezena ulicemi Veveří, Šumavská a Bulínova. Jedná se o ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Alexová, Jitka
  Vstupní prostor Přírodovědecké fakulty je strategické místo k vybudování objektů, které budou sloužit studentům, zaměstnancům fakulty a veřejnosti. Komplex budov na hranici přírody a města bude mít reprezentativní, edukativní ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Čenovská, Kateřina
  Bakalářská práce za zabývá návrhem víceúčelové budovy v areálu Šlechtitelů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v městské části Holice. Tato budova bude sloužit nejen pro samotnou akademickou obec, ale i ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Koželouhová, Anna
  Předmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. První úvahy při řešení tohoto projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. ...
 • Vzduchotechnika knihovny 

  Martinčič, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení v budově knihovny se studovnami, učebnami, aulou a skladem knih. Jednotlivá zařízení jsou navržené tak, aby splňovaly provozní, funkční a hygienické požadavky ...