Now showing items 1-9 of 9

 • High Temperature Deformation Mechanisms 

  Heczko, Milan
  Dvě pokročilé vysoce legované austenitické oceli s Fe-Ni-Cr matricí byly studovány za podmínek nízkocyklové únavy jak za pokojové tak vysoké teploty. Široká škála experimentálních a charakterizačních nástrojů byla použita ...
 • Oduhličení austenitických ocelí a jeho vliv na vlastnosti materiálu 

  Vítek, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým studiem oduhličení taveniny austenitických ocelí. Matematický model analyzující numerické výpočty byl srovnán s experimentálními tavbami. Výsledky byly diskutovány s ohledem na ...
 • Strukturní analýza austenitických svarových spojů 

  Procházka, Robert
  Bakalářská práce se věnuje strukturní analýze austenitických svarových spojů pomocí metod využívaných v oblasti materiálových věd. V teoretické části bakalářské práce je postupně popsána problematika svařování vysokolegovaných ...
 • Strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel 

  Havlík, Petr
  Heterogenní svarové spoje typu ferit/austenit jsou nedílnou součástí konstrukcí energetického průmyslu. Podmínky svařováni a následné tepelné zpracování po svařování mají výrazný vliv na strukturní stabilitu těchto spoje. ...
 • Svařování austenitických ocelí 

  Šmarda, Vladimír
  Práce se zabývá svařováním austenitických ocelí používaných při potrubním vedení kapalin v JE Dukovany a vhodnou technologií svařování pro prováděné spoje. V úvodní části práce je provedeno rozdělení korozivzdorných ocelí. ...
 • Svařování Ti 6Al 4V elektronovým svazkem 

  Skalka, Jan
  Práce se věnuje svařování kombinace titanové slitiny Ti-6Al-4V a austenitické oceli 1.4301 pomocí elektronového svazku. Na základě literární studie problematiky spojování titanu a jeho slitin s ocelemi bylo navrženo zvolit ...
 • Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a III 

  Holáň, Libor
  Práce je zaměřena na realizaci experimentu umožňujícího současné zatěžování vzorku kruhového průřezu ve smykových módech II a III. Postup experimentu byl navržen tak, aby byl co nejvíce potlačen vliv zavíraní trhliny při ...
 • Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelí 

  Ambrož, Ondřej
  Práce se zabývá vlivem podmínek tuhnutí na mechanické vlastnosti a strukturu austenitických korozivzdorných ocelí. První část zahrnuje rozdělení korozivzdorných ocelí a základní seznámení s problematikou dosažení požadovaných ...
 • Vliv řezných podmínek na integritu povrchu austenitické oceli 

  Husár, Ján
  Cieľom tejto práce bolo teoreticky rozobrať problematiku obrobiteľnosti austenitických ocelí a ich využitie. V dokumente sa ďalej rozoberajú faktory, ktoré ovplyvňujú samotný rezný proces, ako sú rezný nástroj, obrábací ...