Now showing items 1-8 of 8

 • Izotopové složení některých ovocných džusů - autenticita z hlediska zastoupení deuteria pomocí SNIF-NMR 

  Vyčítalová, Lucie
  Obsah deuteria v cukrech v ovoci je ovlivněn hlavně botanickým a částečně také geografickým původem ovoce. Informaci o původu ovoce poskytuje ethanol po fermentaci cukrů. Obsah deuteria na methylové skupině ethanolu se ...
 • Noc ve mlýně 

  Topínková, Anita
  Být v pohybu, hledat, pátrat, zatím nenacházet, je příslibem ráje nebo dokonce ráj sám. Mobilita jako protest, honba za dobrodružstvím, hledání autenticity, exotična či sebe samého.
 • Stanovení pravosti a falšování medu iontově výměnnou chromatografií 

  Ždiniaková, Tereza
  Cieľom tejto diplomovej práce je stanoviť kvalitu a zloženie medu, taktiež stanoviť jeho botanický pôvod na základe profilu sacharidov v mede. Med je prírodný produkt vysokej kvality a vďaka značnej spotrebe a nemalej ...
 • Studium autenticity čokolád s různým obsahem kakaové sušiny 

  Vanduchová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá autenticitou čokolád s různým obsahem kakaové sušiny. Teoretická část popisuje výrobu čokoládových produktů a problematiku autenticity potravin. Experimentální část této práce spočívala ve ...
 • Studium geografické autenticity moravských bílých vín 

  Horáková, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce bylo ověření geografické autenticity moravských bílých vín na základě prvkového složení. Měření bylo doplněno o analýzu organických, fenolických a antioxidačních látek ve vínech. K elementární ...
 • Studium geografické autenticity moravských červených vín 

  Bidmonová, Karolína
  V této bakalářské práci je diskutováno o možnosti využití analytických metod ke stanovení prvkového profilu vína a ke zjištění fenolických látek ve víně. V teoretické části jsou popsány české a moravské podoblasti, chemické ...
 • Validace metody HPLC pro stanovení organických kyselin v nápojích 

  Hanychová, Silvie
  Diplomová práce se zabývá validací RP–HPLC metody pro stanovení organických kyselin v ovocných šťávách. Cílem práce bylo zjištění vhodnosti metody pro ověření autenticity ovocných šťáv na základě analýzy organických kyselin. ...
 • Využití analytických technik a chemometrie k autentifikaci vín 

  Pořízka, Jaromír
  Tato dizertační práce se zabývá využitím analytických technik ke stanovení prvkového profilu vín doplněné o analýzu vybraných polyfenolických látek. Pro účely prvkové analýzy byly použity dvě spektrometrické techniky a to ...