Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace modelu OMG/DDS a analýza komunikace 

    Bučko, Kristián
    V bakalárskej práci je predstavenie OMG DDS špecifikácie, teoretické porovnanie troch najrozšírenejších implementácií OpenDDS, Vortex Opensplice a taktiež RTI Connext. V práci sú taktiež popísané dôležité rozdiely medzi ...
  • Zabezpečení webových služeb 

    Kubáni, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu webových služieb a ich bezpečnosti. V prvom rade podrobnejšie popisuje stavbu, možnosti a funkcie webovej služby, s hlavným zameraním na využívané technológie (SOAP, ...