Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh řešení autentizace a autorizace v bezdrátových lokálních sítích 

  Čížek, Michal
  Tato práce pojednává o dostupných principech a metodách autentizace a autorizace v bezdrátových lokálních sítích. V první části je uveden přehled dostupných metod autentizace, jejich krátký popis a zhodnocení jejich ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů 

  Drahovzalová, Kateřina
  Tato práce ověřuje pravost pomerančové šťávy DIZZY na základě vybraných chemických parametrů. Teoretická část je zaměřena především na definici základních pojmů týkajících se pomerančové šťávy, technologii výroby pomerančové ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů 

  Belková, Renáta
  Tato práce se zabývá ověřením pravosti pomerančové šťávy Tesco na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části je definována pomerančová šťáva podle platné normy, popsána její výroba a legislativní požadavky ...
 • Ověření pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů 

  Cvrková, Jana
  Tato práce se zabývá ověřováním pravosti pomerančové šťávy Toma na základě vybraných chemických parametrů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se pomerančové šťávy. Tato část se také soustředí na ...
 • Portál univerzálního protokolu řízení přístupu 

  Čepelák, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku řízení přístupu. Představuje univerzální dvoustranný protokol řízení přístupu ACP. Vpráci jsou popsány zprávy tohoto protokolu a jejich sekvence, které AC portály využívají pro komunikaci. ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Pluhař, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátových komunikací, konkrétně bezdrátových sítí. Pojednává o standardu IEEE 802.11 a jeho modulacích. Dále se věnuje historii a vývoji bezdrátového připojení k síti, druhům a ...
 • Prohlížečová hra s umělou inteligencí 

  Moravec, Michal
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové hry, kterou může hrát více hráčů přes síť internet. Stěžejním prvkem hry je budování ekonomiky, hráči však spolu mohou i spolupracovat (obchodování) a hrát proti sobě (souboje). ...
 • Vzdálené získávání dat z digitálního tachografu 

  Matoušek, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem firmwaru zařízení umístěného v nákladním vozidle, které zajišťuje vzdálený přístup k datům digitálního tachografu vozidla dle po- žadavků legislativy EU. Výsledkem této práce je systém, ...