Now showing items 1-11 of 11

 • Autentizace aktivních prvků v sítích IBNS (Identity-Based Networking Services) 

  Lomnický, Marek
  Cieľom tejto práce je preštudovať a otestovať sieťové riešenie IBNS, ktoré dovoľuje navrhnúť flexibilnú bezpečnostnú politiku založenú na identite a právach užívateľov, nezávislú na fyzických zariadeniach a spojeniach, ...
 • Autentizace nulovou znalostí 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, pojednáva aj o technológií ...
 • Autentizace pomocí mobilního telefonu 

  Križan, Viliam
  Bakalárska práca popisuje základné autentizačné metódy znalosťou, používané autentizačné predmety a biometrické spôsoby autentizácie. Rozoberá možnosti aplikácie jednotlivých metód určených pre mobilné telefóny. Zaoberá ...
 • Autentizace v inteligentních sítích 

  Janáč, Richard
  Táto práca sa zaoberá možnosťami autentizácie servisných technikov pre zariadenia siete Smart Grid. Cieľom bolo vybrať najvhodnejší typ autentizácie bezpečnostným tokenom. Preto sme rozobrali základy kryptografie a rozobrali ...
 • Autentizácia, autorizácia a účtovanie paketových prenosov v mobilných sieťach 

  Tkáč, Peter
  Práca sa zaoberá princípmi autentizácie, autorizácie a účtovania v paketových mobilných sieťach. V práci je popísaný vývoj mobilných sietí štvrtej generácie, architektúra týchto sietí a funkcie jednotlivých častí siete. ...
 • Bezkontaktní autentizace uživatele pomocí senzoru Leap Motion 

  Lukáč, Jakub
  Bezkontaktná autentizácia užívateľov naberá ako nová technológia na popularite. Poznatky v spracovaní obrazu a ich aplikácia prispeli k vzniku zariadení akým je ovládač Leap Motion. Toto zariadenie od firmy s rovnakým ...
 • Bezpečná autentizace a řízení přístupu ve webových aplikacích 

  Čižek, Martin
  Táto práca sa zaoberá bezpečnosťou webových aplikácií a riadením prístupu v nich. Popisuje problematiku bezpečnosti aplikácií v prostredí WWW a bezpečnostné prvky, pomocou ktorých môžeme tieto systémy zabezpečiť. Venuje ...
 • Kryptografické protokoly využívané v počítačových sítích 

  Lúdik, Michal
  Táto práca sa zaoberá rozborom základných kryptografických protokolov, princípom autentizácie a overením ich bezpečnosti. V prvej časti práce je krátke zoznámenie s problematikou - kryptografiou, ďalej niektoré typy útokov, ...
 • Ochrana soukromí v síti internet 

  Lučenič, Lukáš
  V bakalárskej práci sú analyzované sociálne siete a ich bezpečnosť, metódy získavania informácií od užívateľov internetu a príklady internetovej kriminality. V druhej časti sú popísané metódy autentizácie a autentizačné ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Šumaj, Boris
  Obsahom mojej bakalárskej práce je osvetlenie základnej problematiky bezdrôtových sietí. Podáva prehľad štandardov IEEE 802.11. Tieto štandardy analyzujem so zameraním na ich bezpečnosť a architektúru. Ďalším krokom bude ...
 • Vicefaktorová autentizace elektronických dokumentů 

  Gancarčík, Lukáš
  Cieľom práce je podať ucelenú informáciu o elektronických dokumentoch a možnostiach ich využitia. Zameriava sa na oblasť autentizácie, kde špecifikuje možnosti získania autentizačnej informácie a popisuje jednotlivé spôsoby ...