Now showing items 1-4 of 4

 • Hluboké neuronové sítě 

  Habrnál, Matěj
  Diplomová práce se zabývá hlubokými neuronovými sítěmi, zejména pak metodami z oblasti hlubokého učení, jež slouží k inicializaci vah a samotnému učení hlubokých neuronových sítí. Dále popisuje základní teorii klasických ...
 • Non-Parallel Voice Conversion 

  Brukner, Jan
  Cílem konverze hlasu (voice conversion, VC) je převést hlas zdrojového řečníka na hlas cílového řečníka. Technika je populární je u vtipných internetových videí, ale má také řadu seriózních využití, jako je dabování ...
 • Separace mluvčích v časové doméně pomocí neuronové sítě 

  Peška, Jiří
  Práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro automatickou separaci mluvčích v akustickém prostředí. Cílem je implementovat neuronovou síť podle architektury TasNet za použití frameworku PyTorch, natrénovat ...
 • Všesměrová detekce objektů 

  Lohniský, Michal
  Tato práce se zabývá modifikací extrakce příznaků a učícího procesu detektorů pro všesměrovou detekci objektů. Jde o přidání nových kanálů u detektorů založených na "Aggregate channel features". Nové kanály jsou tvořeny ...