Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti recyklace v oblasti technologie pískového pórobetonu 

  Kostura, Patrik
  Odpadní pórobetonová drť vzniká buď přímo ve výrobně pórobetonu, nebo až na stavbě. Možnosti, jak nakládat s pórobetonovou drtí jsou dvě. Buďto ji budeme řešit jako lehké kamenivo, nebo jako surovinu pro výrobu pórobetonu. ...
 • Problematika výroby nového popílkového pórobetonu 

  Bednárik, Vít
  Diplomová práce se zabývá možností laboratorního ověření vlivu charakteru vstupních surovin, zejména vápna a popílků, na kvalitu popílkového pórobetonu. Experimentální studie spočívá ve zhotovení série vzorků autoklávovaných ...
 • Příprava pórobetonu pro tepelně izolační účely 

  Koutný, Ondřej
  V současné době doznívající ekonomické krize je ve stavebním průmyslu pozornost směřována zejména k systémům, které efektivně šetří energii, a tedy snižují náklady spojené s užíváním obytných i průmyslových prostor. Zejména ...
 • Vývoj nové technologie pískového pórobetonu s využitím druhotných surovin 

  Ondříčková, Pavlína
  Autoklávovaný pískový pórobeton je moderní stavební materiál s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. V ČR je v současné době používán výhradně písek jako primární křemičitá složka pórobetonu. Pro výhodnější ekonomické ...