Now showing items 1-10 of 10

 • A Combination of Automata and Grammars 

  Kučera, Jiří
  V této práci byly zavedeny a studovány nové systémy formálních modelů, zvané stavově synchronizované automatové systémy stupně n . Výpočet je v těchto prezentovaných systémech řízen pomocí slov patřících do konečného ...
 • Částečně paralelní hluboké zásobníkové automaty 

  Ševčík, Miroslav
  Tato práce zavádí částečně paralelní hluboké zásobníkové automaty jako rozšíření sekvenčních hlubokých zásobníkových automatů. Toto rozšíření spočívá v tom, že oproti sekvenční verzi je automat schopen provést expanzi n ...
 • Dvoudimensionální konečné automaty a jejich aplikace 

  Švač, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zadefinovať nový typ dvojrozmerného konečného automatu, ktorý je schopný rozpoznať objekty zo vstupného obrázka. Automat je zameraný na rozpoznávanie dopravných značiek, konkrétne rýchlostné ...
 • Formální systémy automatů a gramatik 

  Čermák, Martin
  Tyto teze navazují na studium gramatických a automatových systémů. Na začátku, práce pojednává o regulárně řízených CD gramatických systémech využívající frázově strukturované gramatiky jako komponenty. Do systémů jsou ...
 • Kongruence pro stromové automaty 

  Žufan, Petr
  Tento článek pojednává o testování ekvivalence stromových automatů (TA). Přináší nový algoritmus vycházející z algoritmu Bonchiho a Pouse pro slovní automaty. Tento nový algoritmus spojuje bisimulaci s determinizací za ...
 • Modifikované zásobníkové automaty 

  Hromádka, David
  Tato práce zavádí omezené Hromádkovy automaty jako rozšíření zásobníkových automatů. Toto rozšíření spočívá v~tom, že automat může za běhu vytvářet nové zásobníky, vkládat do nich symboly vstupní abecedy, spojovat je a ...
 • Ovládací software manipulátoru Mini-Swing 

  Pražák, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá řízením robotického manipulátoru Mini-swing se třemi řízenými osami. Pro řízení byla navržena a realizována řídicí aplikace pro řízení pohybu celého manipulátoru s možností zadávání pracovních ...
 • Regulovaný syntaxí řízený překlad 

  Dvořák, Tomáš
  Tato práce se zabývá formálním pohledem na regulovaný syntaxí řízený překlad. První část obsahuje formální základy teorie jazyků, jejich klasifikaci a analýzu. Jsou uvedeny příklady gramatik generující jazyky, které nejsou ...
 • Řídicí systém tvářecího stroje 

  Vaško, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá realizací řídícího systému pro tvarovací stroj na výrobu cukrářských forem. Úvodní část představuje výrobní stroj a popisuje jeho důležité prvky z hlediska řízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Systémy kombinující automaty a gramatiky 

  Petřík, Patrik
  V této práci jsou definovány a studovány systémy kombinující gramatiky a automaty. Jsou zkoumány jejich vlastnosti s ohledem na již známé gramatické či automatové systémy a to především pro komponenty síly regulárních ...