Now showing items 1-16 of 16

 • Automatic Quality Assurance Of Software For Embedded Devices 

  Pernikář, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article concerns automation of software and hardware testing using the robotic testing system called RQA. It describes a design of an interface producing test scenarios using the robotic testing system. Next it ...
 • Automatické testování uživatelských rozhraní 

  Meluzín, Vojtěch
  Tato práce se zabývá řešením problému automatického testování uživatelského prostředí pro systém ARTable, který je tvořen pomocí frameworku ROS. Zvolený problém jsem vyřešil tvorbou rozšíření pro testovací nástroj. Rozšíření ...
 • Automatizované testování webových aplikací 

  Běloch, Tomáš
  Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů ...
 • Automatizované testování zabudovaných webových aplikací 

  Dufek, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na automatické testování zabudovaných webových aplikací, konkrétně na jejich uživatelská rozhraní. Problematiku jsem řešil na již připraveném rozhraní. Použil jsem automatizační nástroj Selenium. ...
 • Automatizované testování zranitelností webových prohlížečů 

  Jusko, Ján
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa so základnými technikami útokov na webové prehliadače a následne navrhnúť a implementovať automatizované testovanie bezpečnostných aplikácií spúšťaním nelegálnej aktivity. Pomocou nástroja ...
 • Emulátor uživatelského rozhraní termostatu 

  Viták, Jan
  Cílem této bakalářské práce Emulátor uživatelského rozhraní termostatu je navrhnout koncept emulátoru a emulátor včetně programového vybavení realizovat. V práci je uveden popis termostatu a jednotlivých emulovaných snímačů, ...
 • Inovace webových stránek FIT 

  Zikmund, Martin
  Tato práce se zabývá teorií kvality webových stránek a způsoby její kontroly. Dále pak ukazuje postup vedoucí k vytvoření moderní webové prezentace Fakulty informačních technologií VUT v Brně s ohledem na aktuální trendy ...
 • Mobilní aplikace pro administraci CMS 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce popisuje návrh designu a vývoj mobilní aplikace pro vzdálenou správu systému Kentico CMS/EMS přes rozhraní REST. Práce klade důraz na agilní přístupy k vývoji, především na metodiku Test-Driven Development ...
 • Návrh testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky 

  Dalecký, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací části automatizovaného testovacího pracoviště pro výstupní testování elektronické řídicí jednotky při její samotné výrobě. Elektronická řídicí jednotka je vyráběna společností ...
 • Případ užití procesu BDD v testování aplikací v PHP 

  Kudaiberdiyeva, Farida
  Bakalářská práce je zaměřena na odhalení hlavních výhod a nevýhod použití chováním řízeného vývoje softwarovými firmami jak v České Republice, tak i v zahraničí. Věnuje se odlišnostem a mezerám v tomto přístupu testování ...
 • Rozpoznávání objektů grafického uživatelského rozhraní pro vizuální testování 

  Kisela, Sebastián
  Bakalárska práca sa sústredí na analýzu súčasných metód používaných pri testovaní grafického používateľského rozhrania, ako aj nástrojmi na to použitými. Stanovuje špecifikácie požiadavkov a návrh metód rozpoznávania ...
 • Serverový framework pro hromadné testování Android aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vzdáleného ovládání Android zařízení pomocí Android Debug Bridge nástroje. Další podstatná část této práce je automatizované hromadné testování Android aplikací. Zaměřuje se na ...
 • SW pro ovládání klimatických zkoušek 

  Fedor, Denis
  Táto práca sa zaoberá ovládaním konkrétnej klimatickej komory používanej k rozličným klimatickým skúškam. Preto jej riešenie začína identifikáciou vlastností tejto klimatickej komory a základným návrhom jej riadenia. To ...
 • Systém pro kontinuální integraci projektu k-Wave 

  Nečas, Radek
  Tato práce se zabývá zavedením metodik a nástrojů postupné integrace do reálného projektu k-Wave. Věnuji se především verzi psané v jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP, která je určená pro běh na superpočítačích. ...
 • Testovací nástroj pro platformu FITkit3 

  Stehlík, Petr
  Tato práce řeší problém testování určité množiny modulů mikrokontroléru ARM Kinetis Cortex-M4 (MK60DN512ZVMD10) na výukové platformě FITkit3 (známé také jako Minerva). Konkrétně se zabývá návrhem testovacího firmwaru v ...
 • Využití robotického manipulátoru pro simulaci stisků dotykového displeje 

  Tatýrek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá volbou a popisem robotického manipulátoru pro simulaci doteků. Je rozebrán návrh tvaru, volba materiálu a výroba efektoru pro simulaci stisku dotykového displeje prstem. V práci je popsána ...