Now showing items 1-14 of 14

 • Agreements and Disagreements between Automatic and Human Speaker Recognition 

  Valenta, Jakub
  Tato práce se zabývá problémem rozpoznáváním mluvčího. Uvedený pojem je definován a doplněn o jednotlivé metody, které s ním souvisí. Cílem práce je poukázat na shody a rozdíly mezi lidským a automatickým procesem rozpoznávání ...
 • Automatická linka na spojování dřevěných lamel 

  Sýkora, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu Automatické linky na spojování dřevěných lamel. Práce obsahuje studii dvou variant řešení, základní výpočetní část, rozbor konstrukčních uzlů linky. V ...
 • Automatické testování projektu JavaScript Restrictor 

  Bednář, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout, implementovat a vyhodnotit výsledky automatických testů pro projekt JavaScript Restrictor, který je vyvíjen jako rozšíření do webových prohlížečů. Testy jsou rozděleny do tří úrovní - ...
 • Automatický hlásič dopravní nehody vozidel 

  Žurek, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o bezpečnosti v automobilu. Obsahuje úvod do již existujících systémů aktivní a pasivní bezpečnosti a stručně popisuje jejich základní princip. Dále obsahuje popis základního principu ...
 • Automatický odhad rozestupu mezi automobily 

  Beran, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým odhadem rozestupu mezi jedoucími automobily. Výsledné soubory obsahují upravený videozáznam se zobrazením rozestupů. Řešení je implementováno v jazyce C++.
 • Design domácího automatického kávovaru 

  Kajstura, Bogdan
  Zadáním této bakalářské práce je návrh domácího automatického kávovaru. Mezi hlavní cíle práce patří implementace současných technologií a navrhnutí výrobku, který bude respektovat ergonomické i technické požadavky. Na ...
 • Design průmyslového kotle s možností kogenerace 

  Mička, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu průmyslového kotle na biomasu, který řeší problematiku energetické budoucnosti spalování paliv s využitím současné výroby elektrické energie – mikrokogenerace, určené pro větší ...
 • Metody návrhu bezpečnostních protokolů 

  Hranáč, Jakub
  Tato práce popisuje několik metod návrhu bezpečnostních protokolů. Metoda " A Simple Logic for Authentication Protocol Design" je následně implementována včetně vlastního rozšíření o počáteční vlastnictví zpráv a oprávnění ...
 • Moderní trendy v oblasti převodových systémů 

  Macháček, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aktuální trendy převodových systémů pro osobní automobily. Úvod práce je věnovaný rozdělení převodovek. Poté následuje podrobný popis jednotlivých konstrukcí převodovek, včetně způsobu ...
 • Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí 

  Brýdl, Ondřej
  Tato práce pojednává o komplexním návrhu automatické testovací linky pro testování elektronických transformátorů. Je zde také popsán kompletní návrh univerzálního přípravku pro všechny typy transformátorů, které firma ABB ...
 • Projekt automatizované linky na černění kovových součástí 

  Mlýnek, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčně – technologickým návrhem automatizované linky na černění kovových součástek. Práce obsahuje studii koroze a povrchových úprav, rozbor variant konstrukčního řešení linky, návrhy ...
 • Správa ICT prostředí pomocí autonomních řešení 

  Boštík, Filip
  Tato diplomová práce ukazuje příklad reaktivní automatizace v ICT prostředích. Je v ní popsáno řešení konkrétního problému operačního systému AIX, které je implementované v automatizačním nástroji IPC. Analýza současné ...
 • Srovnání vlivu dvouhmotového a hydraulického bufferu na zpětný ráz samonabíjecí pušky 

  Talanda, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou vlivu dvouhmotového a hydraulického bufferu na zpětný ráz samonabíjecí pušky. Popisuje princip funkce samonabíjecí pušky typu AR-15 a obou zmíněných bufferů a analyzuje příčiny zpětného ...
 • Systém pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv 

  Frkal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro automatické vyhodnocení e-mailových zpráv. Systém spolupracuje s jazykem PHP a databází MySQL. Současně umožňuje automatickou synchronizaci. Při synchronizaci ...