Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická správa emailových účtů v MS Outlook 

    Karlubík, Peter
    Tato práce se zabývá tvorbou aplikace, takzvaného makra, napsaného v jazyce VBA. Toto makro má sloužit k usnadnění a částečné automatizaci každodenní práce ve firmě. Hlavním cílem bylo navrhnout a vytvořit makro tak, aby ...