Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace pohybu zboží 

    Jochec, Tomáš
    Dokument se zabývá optimalizací pohybu zboží při skladování. Podrobně se věnuje především technologiím automatické identifikace pomocí čárových kódů a RFID. Je provedeno srovnání čtecích zařízeních dostupných na českém trhu.
  • Výběr informačního systému 

    Dostál, Ondřej
    Diplomová práce popisuje výběr optimálního informačního systému pro stavební firmu UNICON, spol. s.r.o. Součástí práce je analýza aktuální situace a v jejím důsledku i výběr vhodného řešení v podobě IS, jehož využití v ...