Now showing items 1-6 of 6

 • Manipulátor nástrojů pro svislý zásobník nástrojů 

  Fiebiger, Radek
  Cílem této práce je návrh variant, výběr optimální varianty a konstrukční řešení manipulátoru nástrojů pro svislý zásobník nástrojů ke svislému soustruhu řady SKG firmy TOS HULÍN a.s. Součástí je také technická zpráva a ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Merenus, Ondřej
  Tato práce se bude věnovat návrhu konstrukce multifunkčního obráběcího centra. Práce vzniká ve spolupráci s kolegy Bc. Michalem Kunorzou, který řeší rotační stůl stroje, a Bc. Tomášem Grëtzem, který má zadán návrh obráběcího ...
 • Návrh manipulace s nástroji 

  Frémund, Libor
  Cílem této diplomové práce je návrh manipulátoru nástrojů k blíže nespecifikovanému obráběcímu stroji. Návrh se skládá z výběrů optimálních konstrukčních uzlů a jejich funkčních výpočtů. Součástí práce je i konstrukční ...
 • Trendy současného vývoje automatické výměny nástrojů u frézovacích center 

  Pivoda, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehledné rozdělení zásobníků a manipulátorů používaných při výměně nástroje u obráběcích center, jejich popis a zhodnocení.
 • Virtuální zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje 

  Rajdl, Filip
  Diplomová práce pojednává o virtuálním zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje. Nejprve se zabývá současným stavem poznání se systematickým rozborem virtuálního zprovoznění. 3D model je vytvořen fyzikálními vlastnostmi, ...
 • Zásobníky nástrojů a vřetena CNC strojů s automatickou výměnou nástrojů 

  Stoupenec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástroje v CNC stroji. V první části práce jsou popsány typy zásobníků na nástroje a základní principy výměny nástroje. Další část se zabývá jednotlivými typy vřeten. ...