Now showing items 1-2 of 2

  • Kontrolní a regulační systém skleníku 

    Prokop, Martin
    Předmětem této práce je návrh automatického zavlažovacího systému pro skleník, který bude schopen měřit teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a vlhkost půdy. A na základě těchto hodnot ovládat větrání a zavlažování.
  • Regulace hoření pro krby s využitím lambda sondy 

    Bartoš, Lukáš
    Práce se zabývá vývojem návrhu automatické regulace spalování biomasy v krbech pomocí lambda sondy. Tato sonda měří zbytkový kyslík při spalování, přičemž měřená hodnota má přímý vliv na účinnost spalovacího procesu a ...