Now showing items 1-2 of 2

  • Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition 

    Beneš, Karel
    Tato práce se zabývá transformací bezkontextových gramatik na váhované konečně stavové převodníky. Je vybrána podmnožina bezkontextových gramatik, kterou lze tranformovat přesně. Je představen test, zda daná gramatika ...
  • Integrace hlasových technologií na mobilní platformy 

    Černičko, Sergij
    Cílem práce je seznámit se s metodami a technikami využívanými při zpracování řeči. Popsat současný stav výzkumu a vývoje řečových technologií. Navrhnout a implementovat serverový rozpoznávač řeči, který využívá BSAPI. ...