Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický kotel na pelety 

    Sklenář, Vít
    Cílem této diplomové práce je rešerše automatických kotlů na dřevní pelety a jejich hořáků, konstrukční návrh automatického kotle na dřevní pelety, který zahrnuje výpočtovou a výkresovou část a na závěr technicko-ekonomické ...
  • Vytápění polyfunkčního objektu 

    Slovák, Zdeněk
    Diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění v polyfunkčním objektu. Projekt řeší vytápění samostatně stojícího polyfunkčního objektu v Kostelci nad Ohří. Objekt má 1 podzemní podlaží a 2 nadzemní podlaží. Objekt je ...