Now showing items 1-20 of 21

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím dat z Twitteru 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou systému, který na základě analýzy historických burzovních dat a zpráv z Twitteru predikuje budoucí vývoj trhu. Tweety ze dvou různých sad jsou analyzovány pomocí náladových slovníků nebo přes ...
 • Algoritmizace a implementace automatického obchodního systému v prostředí devizových trhů 

  Foltýn, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh, algoritmizaci, implementaci a optimalizaci automatického obchodního systému (AOS) pro devizový trh Forex. Systém je naprogramován v jazyce MQL 4, který je speciálně používán v obchodní ...
 • Analýza obchodních výsledků 

  Jakubík, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy obchodních výsledků získaných obchodováním na burze. V úvodní části je vysvětlena problematika automatických obchodních systémů a modelů pro určení velikosti pozice obchodního ...
 • Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy 

  Padyšák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit automatický obchodní systém pro obchodování měnových párů s využitím technických indikátorů a technické analýzy. Vzniklý systém je testován a optimalizován na historických cenových datech. ...
 • Automatický obchodní systém pro obchodování s komoditami 

  Brábník, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou automatického obchodního systému pro obchodování na komoditní burze. Automatický obchodní systém je pro účely této práce založen na principu adaptivního klouzavého průměru. Tento ...
 • Investiční modely v prostředí finančních trhů 

  Barva, David
  Tato diplomová práce pojednává o investování na měnovém trhu, běžně známém pod názvem Forex. Práce se primárně zabývá návrhem automatické obchodního systému pro obchodování na hlavních měnových párech pomocí breakoutových ...
 • Investiční modely v prostředí finančních trhů 

  Bezděk, Petr
  Obsahem mé diplomové práce je vytvoření automatického obchodního systému aplikovatelného na reálném obchodním účtu především na finančních trzích měnových párů. Práce je rozdělena do několika částí, kdy v té teoretické ...
 • Návrh a implementace automatického obchodního systému pro devizový trh 

  Doležal, Radek
  Diplomová práce se zaobírá problematikou návrhu a implementace automatického obchodního systému pro devizový trh. Obsahuje rozbor základních pojmů, metod technické analýzy a money managementu potřebných pro návrh strategie ...
 • Návrh a implementace obchodního systému v prostředí devizových trhů 

  Toth, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatického obchodního systému a jeho implementací v prostředí devizových trhů. Tento systém vznikne jako investiční model na základě provedených analýz a následně bude testován na ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Boček, František
  Cílem této práce je popsat přístupy k analýze finančních trhů a vybrané přístupy implementovat v rámci automatického obchodního systému v prostředí MetaQuote Language pro platformu Metatrader. Další částí této práce je ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Pozník, Petr
  Cílem práce je navržení algoritmu automatického obchodního systému a jeho optimalizace tak, aby dosahoval co nejstabilnější equity křivky a zisku. Tento model je testován na historických a současných tržních datech. Oblast ...
 • Návrh a optimalizace obchodní strategie na platformě MetaTrader 

  Kundračík, Roman
  Diplomová práce se věnuje implementaci automatického obchodního systému pro aplikaci na měnovém trhu. Takto vzniklý systém je testován a optimalizován na historických datech. Robustnost této strategie je ověřena pomocí ...
 • Návrh automatického obchodního systému měnové burzy 

  Nečas, Ondřej
  Náplní této diplomové práce je tvorba automatického obchodního systému a jeho přesný popis. Dále je práce zaměřena na klasifikaci potřeb systému a na tomto základě proveden výběr příslušného podkladového aktiva, které je ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro forex 

  Kolář, Jan
  Diplomová práce se zabývá navržením automatického obchodního systému určeného především pro intra-denní obchodování na měnových trzích. Cílem práce je vytvořit ucelený teoretický základ, v praktické části práce poznatky ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro intradenní obchodování na forexu 

  Neřád, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty forexovového trhu a všemi důležitými informacemi nutnými pro jeho pochopení a obchodování na tomto trhu se zaměřením na intradenní obchodování pomocí ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro obchodování na forexu 

  Poláchová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického obchodního systému pro obchodování na měnovém trhu. Na základě technických indikátorů je v jazyce MQL4 vytvořen obchodní systém pro platformu MetaTrader 4. Součástí práce ...
 • Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy 

  Hefka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty na komoditním trhu. Je zde navržen a popsán automatický obchodní systém, který se bude zaměřovat na obchody s ropou. Budou zde popsány teoretické podklady ...
 • Otestování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování 

  Kaděra, Miroslav
  Tématem práce je ověření vlastností indikátorů technické analýzy z hlediska jejich vhodnosti pro použití v automatických obchodních systémech pro burzovní obchodování. Práce testuje chování jednoduchého klouzavého průměru, ...
 • Postupy řízení rizik při obchodování na akciovém trhu 

  Bártíková, Pavlína
  Tato práce se zabývá obchodováním na akciových trzích. Zaměřuje se na technickou analýzu a algoritmy, které z ní vycházejí. Součástí práce je také návrh, implementace, optimalizace a testování obchodního systému, který je ...
 • Tvorba obchodního systému založeného na strategii TRB 

  Šťastný, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu automatického obchodního systému pro devizový trh Forex. Systém je založený na principu time range breakoutu a silně přizpůsobitelný pomocí parametrů. Práce popisuje nezbytný teoretický ...