Now showing items 1-5 of 5

 • Dílčí okruhy nízkonákladové automatizace budovy 

  Holoubek, Lukáš
  Cílem této práce je automatizace budovy, ve které jsou jednotlivé okruhy řízeny pomocí jednodeskového počítače Arduino a celý systém řízení je ovládán pomocí mobilního telefonu. V teoretické části je popsán jednodeskový ...
 • Inteligentní dům pro seniory 

  Piši, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá systémem automatizace domácnosti umožňujícím ovládání domácích spotřebičů prostřednictvím běžné televize. Systém využívá standardu X10 a bezdrátové technologie ZigBee. Řídicí software staví ...
 • Návrh elektronického zabezpečovacího systému (EZS) s prvky inteligentní domácnosti 

  Kůtka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektronického zabezpečovacího systému pro komplexní ochranu rodinného domu. Tato práce byla zadána firmou Ulimex, spol. s r.o. za účelem sumarizace informací a rozšíření nabídky firmy ...
 • Návrh GUI pro ovládání domácnosti, vhodného pro seniory 

  Válek, Lukáš
  Práce se zabývá problémy při návrhu softwaru pro seniory a způsoby jak je řešit. Dále je proveden návrh rozhraní pro ovládání inteligentní domácnosti, které tyto problémy bere v potaz. Je popsán způsob jakým bylo postupováno ...
 • Využití automatizace v domácnosti při manipulaci s doklady 

  Němeček, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využitím automatizace při manipulaci a zpracování různých druhů dokladů v domácnosti. Popisuje současný stav manipulace a zpracování fyzických a digitálních dokumentů. Uvádí nevýhody ...