Now showing items 1-3 of 3

 • Automatizace měření audio zařízení na platformě APx500 

  Panáček, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace měření na platformě APx500. Této automatizace by mělo být dosaženo nejen s využitím měřícího programu APx500, ale také s využitím programu třetích stran. V těchto ...
 • Elektronická zátěž 

  Pivoňka, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled aplikačních možností elektronické zátěže Agilent 6063B, proměřit parametry elektronické zátěže a na několika příkladech, prakticky demonstrovat její vlastnosti. K tomuto ...
 • Zkušební trať pro plynové ventily 

  Šefránek, Adam
  Tématem práce je návrh na inovaci zařízení pro testování plynových ventilů. Obsah je rozdělen do celkem čtyř částí. První část obsahuje rozbor konstrukce, parametrů a využití původního zařízení. Ve druhé části jsou stanoveny ...