Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Kadleček, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem, imlementací a nastavením logiky chatbota pro e-shop. Chatbot bude sloužit pro komunikaci se zákazníky a zároveň se bude využívat jako marketingová kanál. Práce obsahuje teoretickou část, ...