Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace pohybů na letištní ploše 

    Burián, Petr
    Diplomová práce pojednává obecně o systému A-SMGCS, použitých technologiích a celkové zpracování informací ke zjištění polohy a identifikace vozidel a letadel na provozních plochách letišť. Popisuje architekturu systému ...