Now showing items 1-20 of 25

 • Aerodynamické tunely pro automobily 

  Gross, Arnold
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...
 • Aerodynamika vozidel 

  Mužíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aerodynamiky vozidel osobních, závodních, tak i nákladních. Na základní teoretické poznatky navazují jednotlivá řešení používaná v praxi u konkrétního typu vozidla. Pro vytvoření ...
 • Alternativní pohon automobilu a životní prostředí 

  Martinec, Pavel
  Práce je věnována alternativním pohonům automobilů a jejich působení na životní prostředi.
 • Alternativní pohon automobilů 

  Dubský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních pohonů pro silniční automobily s užším zaměřením na hybridní pohony. Uvádí stručný přehled a popis možných alternativ pro pohon automobilů. Dále je zaměřena na ...
 • Analýza navigačních systémů ve vozidlech 

  Beran, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o základních způsobech navigace. Podrobněji se věnuje satelitním navigacím a navigacím pomocí mobilního telefonu. V práci je vysvětlen princip příjmu signálu, určení polohy a práce s jednotlivými ...
 • Anténa integrovaná do sedáku automobilu 

  Gulda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem antény integrované do sedadla automobilu. Seznamuje se základy technologie RFID a jeho principem. Konkrétně se práce zabývá návrhem tagu pracujícího v pásmu UHF. Tag byl navržen v ...
 • Design cestovního automobilu 

  Duchek, Tomáš
  Téma design automobilu jsem si vybral, protože mě baví prozkoumávání tvarosloví moderních automobilů. Vývoj designu v tomto odvětví mi připadá fascinující a velice mě baví slaďování dynamických tvarů a linek v jeden ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Design čelního světlometu automobilu 

  Struhár, Slavomír
  Témou práce je dizajn čelného svetlometu na bližšie nešpecifikovaný automobil. Prvú časť práce tvorí Prehľad súčasného poznania, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti predných svetlometov sériovo ...
 • Design užitkového automobilu. 

  Divina, Ladislav
  Cílem mé diplomové práce byl návrh užitkového vozidla kategorie MUV (mini utility vehicle), který v sobě kloubí výhody vozidla kategorie mini a velkého nákladového prostoru. Primárně jsem se zabýval možností výměny nástaveb ...
 • Diagnostika závad u automobilu 

  Potocký, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá metódami diagnostiky závad elektronických systémov a spaľovacích motorov automobilov. V práci sú konfrontované výsledky a metódy zistenia závady štandardnými diagnostickými postupmi za použitia ...
 • Optimalizace času průjezdu vozidla zadanou trajektorií 

  Suja, Jerguš
  Táto práca rieši modelovanie pohybu automobilu a jeho optimálnu rýchlosť v každom bode trajektórie, po ktorej sa pohybuje s cieľom minimalizovať celkový čas prejazdu. Využíva k tomu reálne dáta namerané na Masarykovom ...
 • Palivové články a automobil 

  Zlámal, Josef
  V této práci je přiblížen historický vývoj palivového článku, popis jeho konstrukce a funkce, včetně porovnání výhod a nevýhod v současnosti nejčastěji používaných typů. Další část se věnuje problematice paliv pro palivové ...
 • Parkovací dům JE Dukovany 

  Okounová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je návrh dvou parkovacích domů, které budou etapovitě zhotoveny v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Řešená stavební parcela se nachází přímo v areálu JE Dukovany, a to jižně od chladících věží, ...
 • Parní stroj 

  Koutník, Štěpán
  Práce se zabývá technologií parního stroje. Nejdříve je popsán historický vývoj, užití v praxi a jeho součásti. Následně se práce zaměřuje na cyklus parního stroje, který je zde zanalyzován. Druhá část pojednává o moderním ...
 • Posouzení hlučnosti vzduchotechnické vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Libřický, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hlučnosti vzduchotechnických vyústek v osobním automobilu. Je zde popsáno snižování hluku akustického pozadí, odladění experimentální metodiky měření a seznámení s měřicím ...
 • Povrchová úprava karoserie automobilu metalickým lakováním 

  Kubíček, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou povrchových úprav karosérii automobilov. Je venovaná teoretickému oboznámeniu s problematikou povrchových úprav kovových povrchov, rozdeleniu rôznych typov týchto úprav ako aj ...
 • Problematika hodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech osobních vozidel 

  Weidenhöfer, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou emisí u osobních automobilů se zaměřením na legislativní testy v zemích Evropské unie. Úvodem je čtenář stručně informován o historickém kontextu a současných legislativních požadavcích ...
 • Problematika legislativních testů při hodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech 

  Filák, Martin
  Tato práce se zaobírá problematikou legislativních testů při hodnocení produkce škodlivin ve výfukových plynech. Je zaměřena hlavně na problematiku emisních norem, předpisů a principů pro omezování vzniku emisí. Kromě ...
 • Rankin-Clausiův cyklus využívající odpadního tepla v automobilech 

  Kučinský, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá Rankin-Clausiovým cyklem jako způsobem zužitkování odpadního tepla automobilu. Nejdříve je stručně popsán spalovací motor a vybrané technologie k využití odpadního tepla. V další části je ...