Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizované systémy napájení LED 

  Petra-Kajňák, Daniel
  Práca rozoberá návrh maticového LED displeja pre zadné svetlomety automobilu a jeho napájania. Vysvetľuje základné poznatky o meničoch, svetle a nárokoch na elektroniku v automobilovom priemysle. Navrhuje jednotlivé obvody, ...
 • Priemysel 4.0 v podmienkach automobilového priemyslu – nové riziká 

  Sinay, Juraj; Kotianová, Zuzana; Glatz, Juraj (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hybnou silou rozvoja národných ekonomík vyspelých štátov sveta. Potenciál Priemysel 4.0 poskytuje príležitosti pre zvyšovanie efektivity výrobných a distribučných ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti POSS-SLPC s.r.o. 

  Benedikovičová, Lucia
  Diplomová práca je zameraná na rozvoj obchodných aktivít spoločnosti POSS-SLPC s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je rezacia produkcia pre elektrotechnický priemysel. Spoločnosť je pripravená budovať stabilný úspech a hľadať ...