Now showing items 1-14 of 14

 • DC-DC měnič pro matrix beam modul 

  Sikora, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem buck-boost DC-DC měniče pro napájení matrix beam modulu. Návrh je zaměřen na otestování dvoufázového vzestupného měniče a tříkanálového sestupného měniče firmy NXP Semiconductors. ...
 • DC-DC měnič pro systém maticového řízení pro LED 

  Gociek, Krzysztof
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací DC-DC měniče pro napájení maticových LED polí určených pro automobilový průmysl. Tento měnič musí být schopen dodávat proud v řádu několika Ampérů a napětí v ...
 • Evaluační platforma s integrovanými obvody pro řízení LED světlometů 

  Večeřa, Jindřich
  Tato práce se zabývá návrhem evaluační platformy pro integrovaný obvod NCV78934, který je určený k řízení LED světlometů v automobilovém průmyslu. Obsahem je také zpracování potřebné teorie týkající se řízení proudu ...
 • Futuristický kokpit pro městskou mobilitu 

  Bohovic, Samuel
  Rastúci záujem o mestskú leteckú dopravu vytvára priestor pre vývoj užívateľských rozhraní pre mestskú leteckú dopravu . Nasledújúca práca je koncept zobrazovania letových dát a užívateľského rozhrania pre tieto dopravné ...
 • Investície podniku automobilového priemyslu do kovov ako strategických surovín 

  Kubík, Ján
  Diplomová práca sa na základe poverenia manažmentu modelovej spoločnosti zaoberá fundamentálnou analýzou vybraných kovov, ako komodít s využitím pre výrobu batérií pre elektromobily, za účelom zaistenia proti zmenám ceny ...
 • Modelování a řízení toků elektrické a tepelné energie v plně elektrických automobilech 

  Glos, Jan
  Systematické řízení tepelných a elektrických toků v plně elektrických automobilech se stává velmi důležitým, protože v těchto typech automobilů není k dispozici dostatek odpadního tepla pro vytápění kabiny. Aby v zimním ...
 • Multimediální sítě v automobilech 

  Knopp, Petr
  Moderní elektronika se stává nezbytnou součástí dnešních automobilů. Dynamicky se rozvíjející informační a telematické služby nacházejí široké uplatnění v automobilovém prostředí. Moderní aplikace vyžadují přenos velkého ...
 • Návrh na rozšíření investičního portfolia sektorově zaměřeného akciového fondu kvalifikovaných investorů 

  Beneš, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na navržení vhodného rozšíření investičního portfolia fondu kvalifikovaných investorů investujícího do akcií společností ve vybraných sektorech. Specifikuje právní a teoretické aspekty fungovaní ...
 • Návrh proudového digitálně analogového převodníku pro diferenciální analogový IQ enkodér 

  Klein, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoukanálového digitálně-analogového převodníku pro použití v automobilovém průmyslu. V první části práce jsou studovány různé topologie D/A převodníků a jejich vlastnosti, se zaměřením ...
 • Návrh testovacího obvodu pro komunikační produkty v automobilech 

  Kupčík, Ondřej
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout moduly určené k demonstraci a testování některých obvodů, používaných v automobilové technice. Jedná se o LIN transceiver NCV7420 a osmivýstupový výkonový budič AMIS-39101. Návrh ...
 • RGB MATRIX LED systém 

  Sikora, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem řídícího software pro modul zadní RGB LED svítilny umožňující navrhovat a zobrazovat libovolná barevná schémata. Součástí práce je kompletní tvorba software pro platformou Raspberry ...
 • Systém CDR a jeho praktické zkoušky 

  Nouzovský, Luboš; Frydrýn, Michal; Mičunek, Tomáš; Svatý, Zdeněk; Šareš, Karel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek představuje vybrané výsledky nárazových testů prováděných na podzim roku 2017 zaměřených na ověřování funkčnosti a použitelnosti systému CDR a jeho výstupů pro soudně-znaleckou praxi. CDR neboli Crash Data Retrieval ...
 • Vliv příměsí elektrolytu na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Dohnal, Martin
  V dnešní době je olověný akumulátor nejrozšířenější v automobilovém průmyslu. Ve kterém slouží jako zdroj energie při startování automobilu. Od nedávna je akumulátor používán nejen při startech, ale i při jízdě v městském ...
 • Využití metod a nástrojů průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu 

  Ochotný, Aleš
  Bakalářské práce se věnuje problematice aktuálně probíhající čtvrté průmyslové revoluce a jejímu dopadu na automobilový průmysl. Tato rešerše také mapuje nové technologie použitelné pro zvýšení efektivity výroby automobilů. ...