Now showing items 1-1 of 1

  • Proudění vzduchu v kabině osobního automobilu 

    Bělka, Miloslav
    V této bakalářské práci jsou popsány způsoby přívodu vzduchu do kabiny automobilu. Přívod vzduchu do kabiny se využívá především k větrání, ale také k vytápění nebo k chlazení prostoru v automobilu. Objasněním tohoto jevu ...