Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků 

    Hamr, Tomáš
    V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na ...
  • Přehrávač zvukových souborů pro automobil 

    Mužila, Matej
    Cieľom tejto práce je vytvorenie prehrávača hudobných súborov určeného pre automobil. Práca popisuje vývoj moderného autorádia s dotykovým displejom, postavenom na jedno- doskovom počítači Raspberry Pi 2. Popisuje vývoj ...