Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamika modelů infekčních onemocnění 

    Machovičová, Tatiana
    Témou tejto bakalárskej práce sú matematické modely, ktoré využívame v modelovaní epidemologických chorôb. Cieľom práce bolo zostavenie a popis Kermacovho-McKendrickovho základného epidemologického modelu a jeho následná ...
  • Návrh manipulátoru pro robotickou zbraňovou věž 

    Dovala, Ľuboš
    Táto bakalárska práca sa zameriava na problematiku a návrh manipulátoru pre automatický zbraňový systém. V texte sa nachádzajú mnou vybrané súčasné riešenia používané v armádnom sektore. Ďalej sa zameriava na výber vhodnej ...