Now showing items 1-6 of 6

 • Konstrukce mobilního robotu 

  Uherek, Vítězslav
  Předkládaná práce se zabývá konstrukcí a senzory používaných u mobilních robotů. Na úvod jsou uvedeny příklady autonomních robotů pro jednotlivé typy prostředí. Základem práce je vytvoření autonomního robotu, schopného ...
 • Návrh a realizace navigačního systému pro autonomní mobilní robot. 

  Růžička, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem indoor navigačního systému pro autonomní mobilní robot, který je založen na bázi infračerveného světla. Systém je dále založen na měření relativních úhlů pomocí značek v prostředí, díky kterým ...
 • Návrh a realizace řídících systému pro mobilní robot 

  Krysl, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací autonomního robotu s použitím platformy ROS. Jejím cílem je seznámit se s platformou ROS a s její pomocí realizovat autonomní řízení reálného mobilního robotu Leela.
 • Návrh řídicí jednotky pro autonomní mobilní robot 

  Mašek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídící jednotky, pomocí které lze řídit autonomní mobilní robot. Také se zabývá možnostmi řízení konstrukčně podobných robotů. Výsledkem práce je realizovaná řídící ...
 • Robot pro Robotour 2012 

  Vass, Robert
  Cílem práce je teoretická analýza, návrh a implementace metody pro provoz autonomního robota s pomocí kamery a senzorů, jenž by umožňoval účast v soutěži Robotour 2012. Klíčové problémy jsou: počítačové vidění, nejistota ...
 • Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu 

  Vávra, Patrik
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V ...