Now showing items 1-2 of 2

  • Lotkův-Volterrův model soutěže na grafech 

    Skácelová, Radka
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou několika matematických modelů popisujících koexistenci dvou druhů, konkrétně klasickým Lotkovým-Volterrovým modelem a rozšířeními z něj vycházejících. Tyto modely jsou popsány ...
  • Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému 

    Oborná, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování Lorenzova modelu konvektivního proudění v atmosféře v závislosti na Rayleighově čísle. Nabízí několik postupů při analýze stability nelineárních soustav autonomních ...