Now showing items 1-3 of 3

 • Matematické kyvadlo 

  Kučerová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat ...
 • Matematické modely vojenských konfliktů 

  Skopal, Martin
  Tato práce pojednává o matematických modelech využívajících se v teorii vojenství. Cílem je sestavení a popis Richardsonova modelu koniktu a vybraných Lanchesterových modelů boje. Následně je provedena jejich analýza se ...
 • Sledování parametrů směrování v páteřních sítích 

  Celárek, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou směrování mezi autonomními systémy. Pro směrování mezi autonomními systémy se používá Border Gateway Protocol (BGP). Směrovače v autonomních systémech si na základě BGP zpráv upravují své ...