Now showing items 1-16 of 16

 • Aktivní kmitočtový filtr v proudovém módu 

  Paščinský, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh kmitočtového filtru pracujícího v proudovém módu. V úvodu práce je pojednáno o vlastnostech kmitočtových filtrů a jejich využití. Pozornost je zde věnována především přenosové ...
 • Filtry s proudovými zrcadly 

  Kotlán, Petr
  V této semestrální práci je stručně ukázán návrh kmitočtových filtrů 2. řádu s proudovým zesilovačem. Autonomní obvod jsme upravili tak, aby splňoval kritéria nutná pro kmitočtový filtr. Je ukázáno několik variant autonomních ...
 • Kmitočtové filtry s napěťovými konvejory 

  Dohnal, Pavel
  Předmětem této práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí napěťových konvejorů. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout a odsimulovat kmitočtové filtry s napěťovými konvejory pomocí dvou různých metod. Nejdříve ...
 • Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky 

  Homola, Radek
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky MO-CF, DCCA a CC. V úvodní části jsou představeny proudové aktivní prvky, jejich vlastnosti, struktura a využití. V práci je popsán ...
 • Multifunction RF Filters Using OTA 

  Herencsár, Norbert; Vrba, Kamil (Springer, 2007-09-03)
  In this paper the procedure of RF filter design using two active elements OTA is shown. The general method of filter design using OTA amplifiers, when the fully connected feedback network was designed around the two OTA ...
 • Multifunkční kmitočtové filtry s GCMI 

  Voráč, Ladislav
  V úvodu práce je pojednáno o možnostech kmitočtových filtrů a jejích využití. Následně jsou uvedeny základní teoretické vlastnosti filtrů, jejich popis pomocí přenosových funkcí, nastíněny přenosové filtrační funkce druhého ...
 • Návrh filtrů v proudovém, napěťovém a smíšeném módu s OZ pomocí autonomních obvodů 

  Jašek, František
  Tato bakalářská práce popisuje postup při návrhu kmitočtových filtrů s operačním zesilovačem pomocí autonomního zapojení. Nejprve je tu uveden postup odvození zobecněných autonomních obvodů s operačním zesilovačem, ze ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s proudovým aktivním prvkem 

  Polášek, Lubomír
  V mé bakalářské práci se nejprve věnuji problematice kmitočtových filtrů, jejich použití, typů přenosových funkcí a různým typům aproximace, které lze při návrhu využívat. Další část práce popisuje různé typy aktivních ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky 

  Hort, Jiří
  Tato bakalářská práce je věnována návrhu kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky. V úvodní části se věnuji popisu základních vlastností a dělení filtrů. Dále jsou pak uvedeny některé možnosti postupu při navrhování ...
 • Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni 

  Gajdoš, Adam
  Bakalářkská práce se zabývá vývojem software pro automatizovaný návrh kmitočtových filtrů s použitím aktivních prvků místo induktorů. První část práce se zabývá rozdělením kmitočtových filtrů podle přenášeného spektra a ...
 • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

  Jašek, František
  Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...
 • Návrh řiditelných kmitočtových filtrů s moderními proudovými prvky 

  Stejný, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává zejména o aktivních prvcích zvaných vícevýstupový proudový sledovač, digitálně řízený zesilovač proudu a jejich použití v řiditelných kmitočtových filtrech. Tyto řiditelné kmitočtové filtry ...
 • Syntéza a analýza obvodů s moderními aktivními prvky 

  Koton, Jaroslav
  Disertační práce pojednává o návrhu a realizaci aktivních kmitočtových filtrů s proudovými (CC – Current Conveyor) a napěťovými konvejory (VC – Voltage Conveyor), dále pak s proudovými aktivními prvky CMI (Current Mirror ...
 • Univerzální aktivní prvky a jejich využití v kmitočtových filtrech 

  Vencálek, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o univerzálních moderních aktivních prvcích, jako je univerzální proudový a univerzální napěťový konvejor. Jejich velký problém s malou šířkou pásma je minulostí díky rychlému vývoji technologií ...
 • Vybrané metody návrhu kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky 

  Omasta, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na srovnání čtyř nejnovějších nástrojů pro návrh analogových kmitočtových fitrů. Po úvodní části je uveden popis vlastností a vnitřní struktutry aktivních prvků CCII (second-generation current ...
 • Zobecněný návrh kmitočtových filtrů s operačními zesilovači 

  Dokoupil, Drahomír
  Práce se zabývá zobecněným návrhem kmitočtových filtrů pomocí autonomních obvodů. Jako aktivní prvek byl zvolen operační zesilovač. V úvodu projektu je zmíněna úloha kmitočtových filtrů v elektronických obvodech, základní ...