Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické kyvadlo 

    Kučerová, Barbora
    Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat ...