Now showing items 1-8 of 8

 • Autentizace aktivních prvků v sítích IBNS (Identity-Based Networking Services) 

  Lomnický, Marek
  Cieľom tejto práce je preštudovať a otestovať sieťové riešenie IBNS, ktoré dovoľuje navrhnúť flexibilnú bezpečnostnú politiku založenú na identite a právach užívateľov, nezávislú na fyzických zariadeniach a spojeniach, ...
 • Autentizácia, autorizácia a účtovanie paketových prenosov v mobilných sieťach 

  Tkáč, Peter
  Práca sa zaoberá princípmi autentizácie, autorizácie a účtovania v paketových mobilných sieťach. V práci je popísaný vývoj mobilných sietí štvrtej generácie, architektúra týchto sietí a funkcie jednotlivých častí siete. ...
 • Bezpečná autentizace a řízení přístupu ve webových aplikacích 

  Čižek, Martin
  Táto práca sa zaoberá bezpečnosťou webových aplikácií a riadením prístupu v nich. Popisuje problematiku bezpečnosti aplikácií v prostredí WWW a bezpečnostné prvky, pomocou ktorých môžeme tieto systémy zabezpečiť. Venuje ...
 • Kryptografické protokoly využívané v počítačových sítích 

  Lúdik, Michal
  Táto práca sa zaoberá rozborom základných kryptografických protokolov, princípom autentizácie a overením ich bezpečnosti. V prvej časti práce je krátke zoznámenie s problematikou - kryptografiou, ďalej niektoré typy útokov, ...
 • Metody autentizace napojení k WiFi síti 

  Valašek, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá autentizáciou pomocou protokolu RADIUS a autentizačnými metódami podľa štandardu IEEE 802.1X. Na začiatku sa nachádza stručná charakteristika vybraných autentizačných metód, najmä PAP, CHAP a ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kaššák, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoločnosti so zameraním na dátovú bezpečnosť. Návrh je zameraný na elimináciu bezpečnostných hrozieb v zabezpečení dát. Riešením je nový spôsob prihlasovania zamestnancov do CMS systémov ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Šumaj, Boris
  Obsahom mojej bakalárskej práce je osvetlenie základnej problematiky bezdrôtových sietí. Podáva prehľad štandardov IEEE 802.11. Tieto štandardy analyzujem so zameraním na ich bezpečnosť a architektúru. Ďalším krokom bude ...
 • Zabezpečení webových služeb 

  Kubáni, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu webových služieb a ich bezpečnosti. V prvom rade podrobnejšie popisuje stavbu, možnosti a funkcie webovej služby, s hlavným zameraním na využívané technológie (SOAP, ...