Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů 

    Ledvoňová, Monika; Pejchal, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
    Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. ...
  • Vybrané činnosti ve výstavbě 

    Šubrtová, Klára
    Tato diplomová práce se zabývá specifikací Vybraných činností ve výstavbě, kde jsou vysvětleny pojmy, které souvisí s touto základní právní úpravou. Jsou zde uvedeny povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob v průběhu ...