Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza astronomického azimutu odvozeného z měření na Měsíc 

  Záhorová, Kateřina
  Cílem práce je navrhnout postup měření pro určení astronomického azimutu z měření na měsíc, přístrojem Leica T1800, tak, aby byla dosažena požadovaná přesnost a zjistit, jestli lze a je účelné použít tento přístroj pro ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Použití statistických metod pro sledování stavu zásob obchodu 

  Adamec, Václav
  Bakalářská práce ve své teoretické části shrnuje pomocí dostupné literatury základní informace o možnostech skladování stavu zásob podniků a jejich sledování. Je zaměřena především na charakteristiku časových řad, regresní ...
 • Reference Signals In Intracranial Eeg: Implementation And Analysis 

  Uher, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The idea of an artifact-free brain activity recording has been circling around the scientific world for a few decades. Noise present in brain activity recordings may complicate the process of evaluation and interpretation. ...
 • Reference v intrakraniálním EEG: implementace a analýza 

  Uher, Daniel
  Představa záznamu mozkové aktivity bez zkreslujících artefaktů koluje ve vědeckých kruzích již několik desítek let. Parazitní jevy a nežádoucí složky dokáží výrazně komplikovat analýzu pacientského ...